Opdr​æt

Download artikel om opdræt af karpelaks og karpefisk HER.

Har man først haft akvarie i nogen tid, begynder der langsomt at komme en trang at se sine fisk formerer sig.

De fleste har i deres selvskabsakvarie fået unger af guppyer, plantyer eller sværdrager. Alt sammen ungefødende fisk. 
Mange spørger, hvorfor får jeg ikke unger af mine tetraer og barber, de såkaldte karpelaks og karpefisk.
De fleste af disse arter kræver blødt vand, og samtidig er de slemme ægrøvere. 


Indretning af legeakvarie 
Æggene skal derfor beskyttes på en eller anden måde. Mange incl. jeg selv har tidligere benyttet en legerist. 
Desværre skete det ofte, at  en af de voksne fisk under kammens hed kom under nettet.  Jeg har i stedet nu fremstillet et lille legeakvarium, hvor bunden er et plastiknet, hvor maskerne er for små til at legeparret kan komme igennem den, mens æggene uden problemer kan falde igennem og ned i opdrætsakvariet.

Akvariet sænkes ned  og hænger med nogle stivere på opdrætsakvariet.    
Nogen vælger et legeakvarie med bundlag, hvilket jeg ikke selv gør. Jeg anbringer derimod et  varmelegeme og en fint perlende luftsten.   Som legesubstral  kan anvendes en tot Eheim FIX filtermateriale bestående af ganske fine tråd af et plastmateriale. Det har den fordel frem fir finløvede  planter, at det kan bruges igen og igen og kan rengøres efter hver leg. Fintløvede planter har også med at forurene vandet og dermed give skimlede æg.   Man kan også anvende en garnmobbe. Man laver en garnmobbe af acrylgarn som bindes fast til en korkprop.                      
Den  minder fiskene om rødder fra en flydeplante.   

 Eheim Fix filtermateriale.

Vandet
Som en tommelfingerregel opdrættes de fleste barbearter på mellemhård vand. Det betyder, at jeg tager 2/3 blødt vand og 1/3 vand fra det akvarie fiskene kommer fra. For Karpelaks (tetraer) og rasbora-arter må du læse kravene for de enkelte arter. Mange af disse kræver blødere  og surt vand.   Udvælgelse af avlsfisk Udvælgelsen af avlsfiskene skal ske omhyggeligt.  Generelt skal udvælgelse ske blandt ungdyr. Hunnen skal være stor og rognspændt medens hannen skal være livlig—begge parter skal være smukke og stærke i farverne og selvfølgelig have alle de artstypiske tegninger og farver, der er for den pågældende art. Dyr med svage eller manglende tegninger og mønstre skal man ikke avle videre på.     
Forspil
Mange Puntius-arter leger parvis,. Det kan med mange arter være nødvendigt at udskifte det ene
af avlsdyrene, hvis en gensidig sympati ikke opstår.   Jeg har gode erfaringer med, at damen kommer i Legeakvariet et døgn før hannen.     

Da vandet i  legeakvariet er blødere end opholdsakvariet skal fisken langsomt tilvendes det nye vand. Jeg plejer at "dryppe" dem over i løbet af 1 time.   
Jeg  tager fisken op i en beholder med ganske lidt vand fra dets akvarie, og  langsom lidt ad gangen kommer der vand i beholderen fra legeakvariet. Til sidst lukkes fisken langsom ud i legeakvariet.   Akvariet dækkes halvt til, så lyset ikke er for skarpt.     
Legen
Legen begynder normalt om morgenen efter at  de er blevet forenet, med at avlsparret svømmer hektisk rundt i legeakvariet, men når legen begynder sker det som regel i ”planterne” hvor æggene afgives. Nogle arter presser sig under legen med hinanden i det øjeblik hvor æg og sæd afgives, medens andre afgiver øg/sæd som en sky i det frie vand. Æggene synker mod bunden og medens en del på vejen ned klæber fast i substratet, vil de fleste æg falde ned gennem bundens net.   Efter legen
Når legen er overstået, der ligger æg på bunden af akvariet, fjernes avlsparret og legeakvariet. Man hiver ganske roligt selve legeakvariet op  med fisk og legesupstralt. Legesupstralet lægges ned i opdrætsakvariet, så man er sikker på at få alle æggene med. Man kan tilføre methylenblåt 2 dråber/liter eller ellekogler.      

Afdækning og klækning 
Nu mørklægges akvariet med f.eks sort plastik indtil ungerne er fritsvømmende. Æggene lækker efter 30-36 timer og de meget små og nærmest glasklare larver hænger på sideruderne i de næste 4-5 døgn mens de fortærer deres blommesæk.  

Fodring
Når ungerne er fritsvømmende fjernes tildækningen og fodringen kan begynde. Det er også her jeg starter et lille luftdræven skumfilter op. Det blev monteret da jeg fjernede legeakvariet med avlsparret.   Ungerne er stadig ganske små og kan kun tage det fineste foder. I de første dage  kan man bruge hårdkogt æggeblomme. Den hårdkogte æggeblomme kommes i et lommetørklæde og dyppes i en kop vand fra opdrætsakvariet og det ”uklare” vand benyttes tik foder. Også det fineste tørfoder, f.eks Mikromin kan bruges, og her hælder manen smule af støvfoderet i et fugtet net og bevæger det forsigtig frem og tilbage i vandoverfladen, medens det fine foder igennem nettet fordeler sig i vandet.   JBL har udviklet et flydende foder til brug for helt nyklækkede fiskeunger.   
Efter 10-14 dage (alt efter art) er ungerne store nok til at tage friskklækkede Artemia nauplier.   

Vandskift 
Da ungerne skal fodres mange gange om dagen, må man sørge for at tilpasse mængden så vandet ikke forurenes, men derudover bør man allerede meget tidligt lave ganske små delvise vandskift. Når ungerne er blevet større skal man udskifte ca. halvdelen af vandet 1-2 gange om ugen.   

Sortering
Du kan nok ikke undgå, at der kommer enkelte ”skæve” individer blandt dine søde fiskebørn. Her gælder det om, at sorterer disse fra. Det er nemmere at aflive fiskeunger frem for at vente til de bliver store.  

Opdræt af selskabsakvariets fisk

Filmen på 10 min er fra HAK´s program CD udgivet i 2004

undefined