Medlemskab

Hvordan bliver jeg medlem?

For at blive medlem skal Årskontingentet indbetales til foreningen.
Vil du gerne se hvad der foregår i foreningen først, er du velkommen til at komme til 2 medlemsmøder inden du betaler 
kontingentet.
Som en selvfølge får du mulighed for at deltage i alle klubbens arrangementer, konkurrencer m.v.
Ønsker du mere information omkring Holbæk Akvarie Klub, så mød op en onsdag aften. 
Du er også velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne.
Kontingent:
Kontingent betales forud for kalenderåret, og forfalder den 1. januar. Sidste rettidig betaling er den 1. februar. 
Skal du have stemmeret på generalforsamlingen er det en forudsætning at kontingentet er indbetalt.
Kontingent for medlemskab af HAK:
Senior kr. 150,00
Junior (under 18 år)kr. 50,00 
Familie/ægtepar kr. 200,00
Kontingentet indbetales på konto i Nordea reg. 1726 konto 9034 312 688 eller direkte til kassereren/ formanden via mobilePay på nummer 40 40 61 69.