Om HAK

Regionalt sam-arbejde

Holbæk Akvarie Klub samarbejder og har events sammen med de øvrige akvarieforeninger på Sjælland.

Vedtægter

Læs mere om akvarieklubben her.

Medlems-
blade

Samling af medlemsblade som kan downloades.

Den Blå Planet

Video fra klubbens tur til Den Blå Planet april 2022

Hæders-tegn
til vores
formand

Dansk Akvarie Union har tildelt Hans Ole Kofoed Den Røde Nål 

Om Holbæk Akvarie Klub.
Holbæk Akvarie Klub har eksisteret siden 1971, og har lige siden været en aktiv forening i Holbæk bys foreningsliv og gennem sit samarbejde med andre foreninger/klubber, Dansk Akvarie Union og Dansk Akvariedommer Sammenslutning præget dansk akvariehobby i mange år. Holbæk Akvarie Klub har haft en eller flere Danmarksmestre i Årerne: 1988-1990-1994-1995-1998-2000-2001-2004-2005-2006.
Formål:
Klubbens formål er, ved afholdelse af møder, foredrag og udstillinger, at udbrede kendskabet til og stimulere interessen for akvariesporten. Medlemmer:
Som nyt medlem i klubben kan optages enhver dansk eller udenlandsk akvarist. De mange erfarne medlemmer er naturligvis i besiddelse af en stor mængde viden og erfaring, som de er parat til at dele med dig.
Som noget helt naturligt er der også muligt at deltage i klubbens forskellige konkurrencer.
Gennem sit medlemskab af Dansk Akvarie Union deltager vi også i såvel nationalt som internationalt samarbejde.
Ledelse:
Holbæk Akvarie Klub er organiseret med en bestyrelse , der består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem der tager sig af juniorerne.
Møder og aktiviteter:
Medlemmer af Holbæk Akvarie Klub mødes den 2. onsdag kl. 19.30. Vi mødes hos medlemmerne eller en anden akvarist, der har noget spændende at fortælle og vise frem. Her har du altid mulighed for at få et godt råd eller blive inspireret. De er også på disse møder, man får et kendskab til hinandens interesser og udveksler ideer og viden.